АВГАНИСТАНСКАТА МЛАДИНА САКА ДА ЈА ПРЕПОЗНАВААТ ПО МОДА, НЕ ПО ВОЈНА