ПО ЕДНА НЕДЕЛА ТВОРЕЊЕ, ВЛАДИМИР ЛУКАШ ОТВОРА ИЗЛОЖБА ВО ПАРКОТ НА ФРАНКОФОНИЈАТА