ЛУЃЕ ОД ЕВРОПА ДОНИРААТ СПОМЕНИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ПАРТНЕРИ ВО МУЗЕЈОТ НА ПРЕКИНАТИ ВРСКИ ВО ЗАГРЕБ