СО „МАКЕДОНСКО ДЕВОЈЧЕ“ МЛАДИ ХОРИСТИ ОД ВЕЛЕС И СКОПЈЕ УЧЕСТВУВАА ВО ПРОЕКТОТ „БАЛКАНОТ ПЕЕ“