УМЕТНОСТА И БИОЛОГИЈАТА СЕ НЕРАСКИНЛИВО СВРЗАНИ, ВЕЛИ УМЕТНИЦАТА ЅМБОВА ДОНЕВА ЗА СВОЈАТА ИЗЛОЖБА