ТАЈВАН ГО ДОБИ НАЈГОЛЕМИОТ ЦЕНТАР ЗА УМЕТНОСТИ ВО СВЕТОТ, СО ПОВРШИНА ОД 140.000 КВАДРАТНИ МЕТРИ