ЛЕГНУВАВ СО ЧЕРЧИЛ, СТАНУВАВ СО ГЕРИ ОЛДМАН, ВЕЛИ СОПРУГАТА НА БРИТАНСКИОТ АКТЕР