СЕЛИН ДИОН НЕМА КОНТРОЛА ВРЗ МУСКУЛИТЕ ПОРАДИ РЕТКАТА БОЛЕСТ, КАЖА НЕЈЗИНАТА СЕСТРА