НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЈА СО ПОВИК ДО ДЕЦАТА ДА ТВОРАТ НА ТЕМАТА „НАШИТЕ ХЕРОИ“