ПОЧНУВА НЕДЕЛАТА НА ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК ВО МАКЕДОНИЈА, ЌЕ СЕ ПРОМОВИРА И ПОШТЕНСКА МАРКА ЗА 30 ГОДИНИ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ