КОНЗЕРВАТОРИТЕ ОД НАЦИОНАЛНИОТ КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР СО ЗАЕДНИЧКА ИЗЛОЖБА НА НИВНИ ДЕЛА НА 26 ДЕКЕМВРИ