„ФОРД“ РАЗВИВА ВОЗИЛА БЕЗ ВОЗАЧИ КОИ ЌЕ РАЗНЕСУВААТ НАБАВКИ ОД ПРОДАВНИЦИ