НАРУШУВАЊЕТО НА СОНОТ СО ЧКРТАЊЕ СО ЗАБИ НЕ Е САМО РЕЗУЛТАТ НА СТРЕС