ЗА 2,5 ГОДИНИ НАПРАВИВМЕ ЕВРОПСКА ЗООЛОШКА, ВЕЛИ ТИМОТ НА СКОПЈЕ ЗОО