ФРАНЦУСКИ И СОВЕТСКИ ФИЛМОВИ НА ПРВОТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛОТ НА НЕМИ И КЛАСИЧНИ ФИЛМОВИ ВО КИНОТЕКАТА