НАГРАДАТА „ПЕГАЗ“ ЗА РОМАНИТЕ „ЛАЗАРКА“ И „МРТВИТЕ ЗНААТ НАЈДОБРО“