КОМЕТАТА НЕОВАЈС ГО ИМАШЕ НАЈБЛИСКОТО ПОМИНУВАЊЕ ДО ЗЕМЈАТА И ПОВТОРНО ЌЕ СЕ НАЈДЕ НА ОВОЈ ПАТ ЗА 6.800 ГОДИНИ