ВОЕН ВЕТЕРАН БЕЗ НОЗЕ ЌЕ СЕ ОБИДЕ ДА ГО ИСКАЧИ МОНТ ЕВЕРЕСТ