БЕЗ ЖЕНСКАТА ПОДДРШКА ДЕНЕС НЕ БИ ИМАЛА ЛЕВА ДОЈКА, РЕЧЕ КАРЛА БРУНИ ПО ОПЕРАЦИЈАТА ОД РАК