ЅВЕЗДАТА НА ВИОЛОНЧЕЛО АЛШТЕД СО ФИЛХАРМОНИЈАТА ГИ ОТВОРА ЕСЕНСКИТЕ МУЗИЧКИ СВЕЧЕНОСТИ