ТРАГИТЕ НА НЕБОТО НАД КАЛИФОРНИЈА НЕ БИЛЕ ОД НЛО, ТУКУ ОД РАКЕТА КОЈА НОСЕЛА САТЕЛИТИ