„НОБЕ 100“ – ЕЛЕКТРИЧЕН АВТОМОБИЛ ОД ЕСТОНИЈА НАПРАВЕН ОД РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИЈАЛИ