ЕВРОПА ПОВТОРНО СЕ ПОВРЗУВА СО НОЌНИ ВОЗОВИ, ГЕРМАНИЈА СЕ ОТКАЖА ОД НИВ, А СЕГА ВЛОЖУВА МИЛИОНИ