ДИРЕКТОРКАТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА КУЛТУРА ВО БИТОЛА, АНДОНОВСКА-ИЛИЈЕВСКИ, ВО НОСИЈА ГИ ОТВОРИ 53. „ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ“