СЕ ОТВОРА МУЗЕЈ НА БИБЛИЈАТА ОД 500 МИЛИОНИ ДОЛАРИ