СО НОВИОТ ЦАР, ВО ЈАПОНИЈА НАСТАПУВА ЕРАТА НА РЕД И ХАРМОНИЈА