ДЛУМ ОТВОРА НОВА ИЗЛОЖБА ПОСВЕТЕНА НА МЛАДИ УМЕТНИЦИ