АФРИКАНСКИ СЕРВАЛИ И ИБИСИ ОД ЈУЖНА АМЕРИКА ЌЕ ДОЈДАТ ВО СКОПСКАТА ЗООЛОШКА