Новица Трајковски

Таг
2Вести

ПЕЈЗАЖИСТОТ НОВИЦА ТРАЈКОВСКИ ПРВПАТ ИЗЛОЖУВА АВТОПОРТРЕТИ ВО ВЕЛЕС

МАКЕДОНСКИТЕ КАМЕНИ МОСТОВИ ВО ДЕЛАТА НА УМЕТНИКОТ НОВИЦА ТРАЈКОВСКИ