МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈАТА „ЊУ МОМЕНТ“ ПРОСЛАВИ 30 ГОДИНИ РАБОТА И СЕ ПРИСЕТИ НА ДЕЛ ОД 7.500 РЕАЛИЗИРАНИ КАМПАЊИ