ВО МОЕ ВРЕМЕ БЕВМЕ СРЕЌНИ АКО ПУШТЕА ДВА ЦРТАНИ ВО ЕДНА ВЕЧЕР, РЕЧЕ ЏИЈАН ЕМИН НА КОНЦЕРТОТ ВО ПАРК