104 ГОДИНИ СТАР БАР ВО ЊУЈОРК ПРОГЛАСЕН ЗА НАЈДОБАР НА СВЕТОТ ЗА 2019