ВО МЛЕЧНИОТ ПАТ ОТКРИЕН ДОСЕГА НЕВИДЕН ПУЛСИРАЧКИ ОБЈЕКТ