92.003 ГЛЕДАЧИ НА ОДБОЈКАРСКИ КОЛЕЏ МЕЧ ВО САД, СВЕТСКИ РЕКОРД ЗА ЖЕНСКИ СПОРТ