КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ГО ПРАВАТ ПЛАНИНАРЕЊЕТО СÈ ПОРИЗИЧНО