ОФИЦЕРСКИОТ ДОМ ВО ШТИП СТАР ЕДЕН ВЕК АДАПТИРАН ВО ДОМ НА МЛАДИ