ОЛЕСНУВАЊЕТО НА КОРОНАМЕРКИТЕ ПОЧНУВА ОД УТРЕ СО ОТВОРАЊЕТО НА ТРГОВСКИТЕ ЦЕНТРИ