ОБЕЛЕЖЈАТА НА ПАРИЗ ЌЕ СТАНАТ СПОРТСКИ БОРИЛИШТА ЗА СЛЕДНИТЕ ОЛИМПИСКИ ИГРИ