ВО МЕНИТО НА ФРАНЦУСКИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ САМО КАФЕТО НЕ Е ФРАНЦУСКО