УЧЕНИЦИ ОД ВИНИЦА НАПРАВИЈА ИЗЛОЖБА НА ДИЗАЈНЕРСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ОРИЗОВ ОТПАД