БАНКСИ ГО ПОТВРДИ ДЕЛОТО ШТО СЕ ПОЈАВИ НА ЗАТВОР ПРОСЛАВЕН ОД ОСКАР ВАЈЛД