„ОСТЕН“ СЛАВИ 50 ГОДИНИ ОД СВЕТСКАТА ГАЛЕРИЈА НА КАРИКАТУРИ