БУБАШВАБИТЕ СТАНУВААТ СÈ ПООТПОРНИ НА ПЕСТИЦИДИ И ЌЕ БИДЕ НЕВОЗМОЖНО ДА СЕ КОНТРОЛИРААТ