„ПАГАНИ“ ПРЕКУ ВИДЕОИГРА ГО ПРЕТСТАВИ СВОЈОТ НОВ СУПЕРАВТОМОБИЛ ОД 3,5 МИЛИОНИ ДОЛАРИ