ВО ПАМПЛОНА ОВАА ГОДИНА НЕМА ДА ИМА ТРКИ СО БИКОВИ