МЕМИЊАТА ПОМАГААТ ВО СПРАВУВАЊЕТО СО ПАНДЕМИСКИОТ СТРЕС, ВЕЛИ АМЕРИКАНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ