ШТИПСКИОТ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ГО ДОДЕЛИ ПРИЗНАНИЕТО „АЦО ШОПОВ“ НА ПАСКАЛ ГИЛЕВСКИ