ЧИЛЕ ОТВОРИ ПЕШАЧКА ПАТЕКА НИЗ ПАТАГОНИЈА ДОЛГА 2.800 КИЛОМЕТРИ