АКО Е МАШКО, ЌЕ СЕ ВИКА ФИЛИП БИДЕЈЌИ СЕ РОДИ НА СВ. ФИЛИП, ВЕЛАТ ОД СКОПСKАТА ЗООЛОШКА ЗА НОВОТО МАЈМУНЧЕ