АМЕРИКАНЦИТЕ ГО СТАВИЈА „ПЕЛИНКОВЕЦ“ МЕЃУ 15-ТЕ ПИЈАЛАЦИ ШТО МОРА ДА СЕ ПРОБААТ